หน้าแรก Trailer เมื่อคนงาน 50 ชีวิตต้องปกป้องประเทศ ในตัวอย่างหนังภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima 50

เมื่อคนงาน 50 ชีวิตต้องปกป้องประเทศ ในตัวอย่างหนังภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima 50

“พวกเขาต้องเดิมพันกับทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัว บ้านเกิด และประเทศของพวกเขา”

Fukushima 50 สร้างจากเรื่องจริงของคนงาน 50 คนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะที่ต้องรับมือกับภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่อาจทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอื่น ๆ หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011

หนังนำเนื้อหาในหนังสือ On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi มาดัดแปลง จากกำกับของ เซ็ตซึโระ วากามัทซึ Aircraft Carrier Ibuki มีกำหนดฉายในญี่ปุ่น 6 มีนาคมนี้