หน้าแรก Trailer น้องไอนส์ เด็กแช่แข็งที่รอวันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ชมตัวอย่างสารคดี Hope Frozen : A Quest to Live Twice

น้องไอนส์ เด็กแช่แข็งที่รอวันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ชมตัวอย่างสารคดี Hope Frozen : A Quest to Live Twice

“Hope Frozen : A Quest to Live Twice ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง” เป็นหนังสารคดีดราม่าจับใจที่ติดตามการเดินทางของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยคนหนึ่งและครอบครัวของเขาตัดสินใจแช่แข็งน้องไอนส์ ลูกน้อยที่กำลังจะเสียชีวิตด้วยกระบวนการไครโอนิกส์ ด้วยความหวังที่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะทำให้น้องไอนส์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในอนาคต เพื่อรับการรักษามะเร็งสมองชนิดที่ร้ายแรงที่สุดในโลกที่การแพทย์ปัจจุบันไม่อาจรักษาได้

มีกำหนดฉายบน Netflix วันที่ 15 กันยายนนี้